Kategória

 

infokomárno

 

 

Všeobecné zmluvné podmienky


» KLIMATIZÁCIE - VZDUCHOTECHNIKA

Bacool-Servis, veľkosklad Toshiba komárno, klimatizácie komárno, tepelné čerpadlá komárno, oprava klimatizácii komárno, montáž klimatizácii komárno

 

Spoločnosť BACOOL-SERVIS vznikla v roku 2013.

Špecializujeme sa hlavne na návrh, predaj, montáž a servis klimatizačných a vzduchotechnických zariadení pre rodinné domy, byty a polyfunkčné budovy. Výsledkom sú kvalitné a profesionálne služby.

Naším cieľom je dosiahnuť spokojnosť na strane našich zákazníkov. O čom svedčí aj neustále sa rozrastanie našej firmy, nakoľko spokojný zákazník je najlepšia reklama.

V roku 2010 sme otvorili veľkosklad chladiarenského materiálu, špecializovaný na značky TOSHIBA, LG, MIDEA kde nájdete vštetko pre inštaláciu a údržbu klimatizácie, vzduchtechniky a tepelných čerpadiel.

Ponúkame Vám kvalitné a profesionálne služby:

Vypracovanie projektu a návrh systému
Predaj chladiacich a klimatizačných zariadení
Predaj originálnych náhradných dielov a komponentov
Montáž zariadení
Záručný aj pozáručný servis
Návrh optimalizácie prevádzky
Návrh ročného servisného plánu
Revízie chladiarenských a klimatizačných okruhov

 

Adresa :

BACOOL-SERVISBacool-Servis, veľkosklad Toshiba komárno, klimatizácie komárno, vzduchotechnika komárno, tepelné čerpadlá komárno, oprava klimatizácii komárno, montáž klimatizácii komárno

ul.Roľníckej školy č.872
(Areál Agrostavu Komárno)
Komárno 94501


Tel/Fax : 035/7787 800
Mobil : 0905 609 205
Mobil : 0948 045 864
Otváracie hodiny :
Po - Pia 8:00 - 11:30

Viac na : www.bacool-servis.sk

 

 

 

Dokonalosť ako najvyšší princíp

Prepracované technologické riešenie jednotiek Toshiba prináša veľa výhod, ktoré spočívajú v širokých možnostiach využitia, nízkej hlučnosti, vylepšenej kvalite vzduchu a v celkovom komforte. Takýto komfort vieme garantovať vysoko presnou reguláciou teploty, ktorú dosahujeme predovšetkým použitím invertorovej technológie. Vďaka invertorom vieme dosiahnuť nastavenú teplotu vo veľmi krátkom čase a dokážeme ju udržať bez výkyvov.

 

Toshiba: tvorca všetkých invertorov

Činnosť invertorovo riadeného klimatizačného zariadenia závisí predovšetkým od účinnosti troch najdôležitejších zložiek: od elektroniky, od motora a od kompresora. Toshiba sa na všetky spomínané zložky sústredila rovnakou mierou, vďaka čomu sme dosiahli očakávaný úspech.

 

Elektronická regulácia

Na základe rozsiahleho poznania Toshiby o špecifických vlastnostiach invertorov sa nám podarilo vyriešiť dva problémy naraz - úsporu elektrickej energie súčasne so zvýšením výkonu, ktoré otvárajú možnosti pre ďalšie vylepšovanie technických detailov.
Stupeň účinnosti elektrického zariadenia, napríklad motora, udáva pomer hodnoty príkonu k výkonu. Za ideálnych podmienok by pri motore mal byť prijatý elektrický príkon na 100% premenený na mechanický. V dôsledku rozdielnych teplôt miestností môže aj pri invetorovom klimatizačnom zariadení dôjsť k odchýlke od ideálneho stavu. Pri vysokej záťaži (veľký rozdiel medzi požadovanou a skutočnou hodnotou teploty miestnosti) k akej dochádza napríklad pri nábehu klimatizačného zariadenia, pracuje invertor v móde PAM, pretože tu dosahujeme stupeň účinnosti až do 99%. Pri menšej záťaži (malý rozdiel medzi požadovanou a skutočnou hodnotou teploty miestnosti) prepína invertor do módu PWM, pretože pri tejto prevádzke je elektrický príkon najnižší. Prevádzka v móde PWM zaručuje teda najvyššiu účinnosť pri najnižšej spotrebe elektrickej energie.
Veľa invertorových klimatizačných jednotiek využíva aspoň jedno z týchto ovládaní; len DC Hybrid Invertor Toshiba integruje obe technológie paralelne. Elektronická regulácia prepína automaticky medzi týmito dvomi technológiami, vždy v závislosti od stupňa záťaže a času. Takýmto spôsobom sa dajú odbúrať veľké tepelné záťaže.

 

Napríklad počas veľmi studených dní v zime alebo za veľkých horúčav v lete sa zariadenie prepína do režimu PAM a počas dní s malou chladiacou záťažou sa prepne do režimu PWM. Keďže sa maximálny chladiaci výkon využíva len zriedkavo a stále máme snahu o dosiahnutie čo najlepšieho stupňa účinnosti, z pohľadu celoročnej bilancie vedie použitie invertorovej technológie k nižšej spotrebe elektrickej energie.
Pohon

Kompresor klimatizačnej jednotky má motor, na ktorom sa dá meniť počet otáčok. Tento motor v sebe zahŕňa najnovšiu mechanickú a elektrickú technológiu. Ako najlepšie riešenie pre póly jednosmerných motorov sa ukázalo použitie trvalých magnetov. Riadením počtu otáčok sledujeme dosiahnutie čo najlepšieho počtu otáčok kompresora v závislosti od záťaže.Dvojitý rotačný piestový kompresor

Toshiba venuje už dlhšiu dobu značnú pozornosť vývoju najmodernejšej kompresorovej technológie. Svojim snažením sa dopracovala k dvojitému rotačnému piestovému kompresoru. Tento pozostáva z dvoch protibežných kompresorov, ktoré poskytujú mnoho výhod akými sú napríklad lepší stupeň účinnosti a dlhšia životnosť.
Protiľahlé uloženie oboch piestov zabezpečuje mechanickú stabilitu a menšie vibrácie. Na dvojitom rotačnom piestovom kompresore sa dajú vynikajúco regulovať otáčky, čo je veľmi dôležitá skutočnosť. Pri požiadavke na nižší výkon sa dá počet otáčok znížiť.
V porovnaní s bežnými kompresormi vykazuje dvojitý rotačný piestový kompresor nižšiu hlučnosť.
Použitie chladiva R410A sa podieľa na zlepšení stupňa účinnosti, ktorý je pri týchto kompresoroch vyšší ako pri skrutkových kompresoroch.
Vysoká účinnosť je dôležitá

Začlenenie klimatizačných jednotiek Toshiba do tried podľa energetickej účinnosti, ktorými sa určuje účinnosť výkonu zariadenia pri plnej záťaži (nominálna hodnota) je presvedčivým dôkazom v prospech vysokej technickej úrovne jednotiek Toshiba. Mnohé zo zariadení Toshiba dosahujú hodnoty najvyššej triedy "A" a práve vďaka invertorovým systémom je možné dosiahnuť reálne ročné úspory energetických nákladov až do výšky 50 %.

ZGFiZW